Foto știre 3

Având în vedere recentele dezinformări aduse în spațiul public și în rândurile scriitorilor, prin care se denaturează în mod grav consecințele soluției pronunțate în dosarul nr. 18753/299/2017, facem următoarele precizări:


- prin cererea înregistrată sub nr. de dosar 18753/299/2017, Uniunea Scriitorilor din România a solicitat înregistrarea în Registrul special al persoanelor juridice ținut de grefa Judecătoriei Sectorului 1 a mențiunii potrivit căreia Uniunea Scriitorilor din România a fost înființată și recunoscută ca persoană juridică de utilitate publică prin Decretul nr. 267/1949 și funcționează în temeiul Decretului-Lege nr. 27/1990 și al propriului Statut, fiind aplicabile dispozițiile art. 85 din OG 26/2000;
- prin încheierea finală din data de 28.11.2019, instanța a respins cererea de înregistrare ca neîntemeiată, iar prin decizia din data de 18.02.2021, Tribunalul București a respins apelul formulat împotriva încheierii.
     În acest context, reamintim că anterior, prin încheierea din 16.01.2020 pronunțată în dosarul nr. 112387/299/2015, instanța a mai respins o cerere de înregistrare în registru formulată de USR cu motivarea că, față de regimul juridic al Uniunii Scriitorilor din România, care nu este o asociație, aceasta nu este supusă înscrierii în registrul special ținut de Judecătoria Sectorului 1.
     Relevante sunt câteva aspecte:
- instanța a decis anterior că USR nu trebuie înscrisă în Registru, fiindu-i aplicabile dispozițiile art. 85 din OG 26/2000. USR funcționează în temeiul Decretului lege 27/1990 și al Decretului 267/1949;
- respingerea cererii de înregistrare a mențiunii solicitate nu afectează regimul juridic al USR și nu echivalează cu dizolvarea / nulitatea Uniunii Scriitorilor din România;
- hotărârile sunt pronunțate într-o procedură necontencioasă, ce presupune că nu se tranșează niciun drept și niciun aspect care ține de fondul regimului juridic al USR, fiind hotărâri care nu se bucură de autoritate de lucru judecat;
- există mai multe hotărâri judecătorești definitive pronunțate în procedură contencioasă în cadrul cărora s-a confirmat cu autoritate de lucru judecat ceea ce s-a solicitat a fi înregistrat în registrul special prin cererea din dosarul 18753/299/2017.
     Totodată, precizăm că, atâta vreme decizia nu a fost redactată, nu cunoaștem considerentele care au condus la pronunțarea soluției instanței de apel.

Preluat de aici: https://uniuneascriitorilor.ro/2021-02-24-comunicat