Coperta Ruba

Romanul ”O vară ce nu mai apune” de Radu Sergiu Ruba a apărut la Editura Marietti din Bologna
în traducerea profesorului Giuseppe Munarini cu titlul ”Donne di altri dimensioni”.