În revista Acolada nr. 6/2020
Distinsul critic Gheorghe Grigurcu dedică o pătrunzătoare cronică volumului de poezie „Pisica din Kavala” de Horia Gârbea (Editura Neuma, 2019). Toate aspectele poeziei din acest volum sînt analizate cu finețe.
 
Gheorghe Grigurcu afirmă, printre altele:
„Fără a abandona cadrul personal alegru cu care ne-a obișnuit, subiectul își accentuează o notă meditativă nelipsită de tangențe anxioase. Cu toate că disimulate cu cochetărie, acestea nu rămîn neobservate. Adesea dispoziția ludică apare vălurită de momente ale melancoliei. Dincolo de aparențe putem găsi o seamă de factori ce trădează lăuntrice regăsiri.”