Istoria revistei Convorbiri literare – Povestea unei reviste, autor Cassian Maria Spiridon, este o impunătoare apariție recentă
de la Editura Muzeul Literaturii Române. Într-un volum masiv și de format mare, Cassian Maria Spiridon, actualul
(și demult realizatorul) seriei celei mai noi a Convorbirilor literare, reușește să expună istoria celor 150 de
ani plus încă doi, de cînd, la 1 martie 1867, redutabila publicație ieșea din lăuntrul societății Junimea (ivită și
ea în 1863) către lume. Pe rînd, autorul se referă la Istoria veche și cea recentă a revistei, la colaboratorii
principali de la Maiorescu, Iacob Negruzzi, Eminescu și Creangă la E. Lovinescu, la actuala serie a publicației venerabile.
Strădania continuă a lui Cassian Maria Spiridon care se identifică perfect cu revista, avîndu-și destinul de autor
și animator cultural legat de ea, este demnă de admirație și respect.