A apărut numărul 3 (martie)/2020 al revistei de cultură Caligraf, care apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România la Alexandria. Din sumarul echilibrat și interesant semnalăm apariția unei ample cronici semnate de Nicoleta Milea la antologia lirică „Noaptea, statuile întineresc - poeți străbătând Bucureștiul noaptea”, volum apărut la Editura Neuma sub egida Filialei București-Poezie a Uniunii Scriitorilor, cu sprijinul Muzeului Național al Literaturii Române. Poeta Nicoleta Milea face o analiză exactă a volumului coordonat de Horia Gârbea, președintele filialei, și care cuprinde textele a 57 de poeți.