Juriul pentru premiile Filialei București Poezie a Uniunii Scriitorilor din România pentru anul editorial 2019,

compus din Daniel Bănulescu, Horia Gârbea și Vasile Poenaru, s-a întrunit la data de 11 ianuarie 2021 și a luat în discuție volumele eligibile și anume: cărți ale membrilor filialei apărute în 2019, inedite (nu antologii, reeditări) și debuturi absolute. A stabilit data decernării: 14 ianuarie, ora 11, în condiții de izolare conform regulilor.

Premiile Filialei s-au stabilit în acord cu prevederile statutului Uniunii, fiind susținute de Primăria Municipiului București prin Muzeul Național al Literaturii Române, din fonduri atrase și fonduri ale Filialei (un premiu, conform aprobării Consiliului USRo din decembrie 2020).

Decernarea premiilor a fost urmărită live pe platforma zoom.us de un public numeros și poate fi regăsită pe portalul youtube prin amabilitatea colegului nostru Vasile Poenaru, membru al Comitetului Filialei.

Juriul a decis acordarea următoarelor premii :

Premiile Cartea anului ale Filialei București-Poezie (susținute de Primăria Municipiului București prin MNLR):

Premiul Mariana Marin

Evelyne Maria Croitoru O cafea cu tine, Editura Eikon

Premiul Ioan Flora

Valentin Iacob Poetul la Stalingrad, Editura Neuma

Premiul de debut Cristian Popescu (din fondurile filialei, cf. aprobării Consiliului USRo):

Mihai Boș Poezii la început de analiză, Editura ePublishers

Calde felicitări poetului Valentin Iacob!