0101

Premiul Mihai Duțescu a fost decernat poetei Gela Enea de către comitetul de conducere al filialei Craiova a USR

pentru volumul de poezie "Eu sunt Lilith", apărut la editura NEUMA, în anul 2019.